velikost textu

Historie tenisu jako olympijského sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie tenisu jako olympijského sportu
Název v angličtině:
Contribution to the History of Tennis as the Olympic Sport
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Mrázková
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
198445
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tenis, Anglie, Velká Británie, olympijské hry , grandslamy, antické hry
Klíčová slova v angličtině:
Tennis, England, Great Britain, Olympic Games, Grand Slam, ancient games
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce podává ucelený přehled historického vývoje tenisu a novodobých olympijských her. V tenise se zaměřuji zejména na historii tenisu jako takového, vývoj tenisu ve světě a v České republice. Dále se zmiňuji o historii tenisových pravidel a vybavení. Rovněž uvádím čtyři největší tenisové turnaje tzv. grandslamy – Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. V rámci kapitoly historie tenisu v Čechách jsem si vybrala některé osobnosti českého tenisu a ve stručnosti jsem popsala jejich život a největší tenisové úspěchy. Ve druhé části mé práce se zabývám historií antických her, vznikem novodobých olympijských her, založením Mezinárodního olympijského výboru stejně tak jako českého. V závěru práce propojuji zmíněná témata náhledem na historii olympijského tenisu a na jednotlivé olympijské turnaje. Klíčová slova Tenis, sport, olympijské hry, historie, turnaj, grandslam, český tenis, antické hry
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis gives a coherent overview of tennis history evolution and modern olympic games. With tennis I am trying to focus on a history of tennis as itself, tennis evolution in the world and Czech republic. I mention history of tennis rules and tennis equipment. I introduce the four biggest tournaments known as the Grand Slams – Australian Open, French Open, Wimbledon, Us Open. Within the chapter history of tennis in Czech republic I chosed few Czech players and tried to describe their life and their biggest tennis accomplishments. In the second chapter of my thesis I look into the history of ancient games, establishing of the International olympic committee as well as the Czech olympic committee. In the end I connect mentioned themes with a view on the olympic tennis history and individual tennis tournaments. Keywords Tennis, sport, Olympic games, history, tournament, Grand Slam, Czech tennis, ancient games
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Mrázková 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Mrázková 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Mrázková 321 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 372 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB