velikost textu

Specifika augustiniánské pedagogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika augustiniánské pedagogiky
Název v angličtině:
Characteristics of Augustinian pedagogy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Zárubová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Šaroch
Oponent:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Id práce:
198422
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
církevní škola, augustiniánská pedagogika, kurikulární dokumenty, augustiniánský pedagog, náboženská výchova, motivace
Klíčová slova v angličtině:
ecclesiastical school, Augustinian pedagogy, curricular documents, Augustinian teacher, religious education, motivation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Zárubová 4.08 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Šaroch 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 524 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB