velikost textu

Další vzdělávání začínajících pedagogických pracovníků na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Další vzdělávání začínajících pedagogických pracovníků na základních školách
Název v angličtině:
Further education of starting pedagogical staff at elementary schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Novák
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
198380
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogický pracovník, začínající učitel, sebevzdělávání, rozvoj, další vzdělávání pedagogických pracovníků, základní škola, plán osobního rozvoje
Klíčová slova v angličtině:
pedagogical staff, starter teacher, self-education, development, further education of pedagogical staff, elementary school, personal development plan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Novák 1.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB