velikost textu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD
Název v angličtině:
Further education of pedagogical staff in pre-school education of children with ADHD
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Soňa Lajmarová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
198378
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, mateřské školy, speciální vzdělávací potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků, učitel
Klíčová slova v angličtině:
education, kindergarten , special educational needs, further education training of teachers, teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce s tématem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD“ má za úkol vyzdvihnout důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání. Předložením souborných teoretických poznatků chci poskytnout informace pedagogům mateřských škol, kteří se vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání a inkluzi setkávají s projevy dětí postižených neuro- vývojovou poruchou ADHD. Mým cílem je zmapovat situaci na vzorku MŠ v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zjistit, jak pedagogové využívají při vzdělávání dětí s projevy ADHD získané poznatky. Hlavním nástrojem zjišťovaných položek je dotazníkové šetření, které shromažďuje obecná data respondentů, četnost a druhy podpory speciálních vzdělávacích potřeb dětí. V závěrečné části se zaměřuji na účinnost dalšího vzdělávání a motivaci pedagogů vzdělávat se a využívat nové poznatky v praxi. Vyhodnocením zjišťovaných položek si kladu za cíl poskytnout mateřským školám zpětnou vazbu o současné situaci ve vybraných subjektech, dále stanovit návrh opatření, který bude zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a aplikaci získaných kompetencí při vzdělávání dětí s projevy ADHD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Lajmarová 524 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Soňa Lajmarová 152 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Lajmarová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 882 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB