velikost textu

Modulation of memory using enzymatic digestion of perineuronal nets in perirhinal cortex

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulation of memory using enzymatic digestion of perineuronal nets in perirhinal cortex
Název v češtině:
Modulace paměťových stop pomocí enzymatického štěpení perineurálních sítí v oblasti perirhinální kůry
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Natálie Procházková
Vedoucí:
RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martina Chmelová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
198376
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Plasticita neuronové sítě v dospělém mozku je regulována specializovanou strukturou extracelulární matrix – perineurálními sítěmi (PNS), které jsou zodpovědné za restrikci synaptické plasticity vazbou inhibičních molekul a zabraňují změnám v neuronální konektivitě. Odstraněním PNS pomocí enzymu chondroitinázy ABC lze tomuto efektu předejít a znovu tak otevřít období kritické periody, což vede ke zlepšení paměti umožňující rozeznávat nové předměty (object recognition – OR). V této studii jsme k odstranění PNS použili chABC a enzym dosud nepoužívaný k odstranění PNS v perirhinálním kortexu, hyaluronidázu (Hyázu), abychom zjistili rozdíly v jejich efektu na OR paměť a na následné změny ve struktuře nervové sítě wild type myší. Naše výsledky ukazují, že Hyáza má potenciál sloužit jako vhodnější prostředek k odstranění PNS, jelikož překonává chABC ve zvýšení OR paměti, ovlivňuje rozsáhlejší oblast nervové sítě díky působení na inhibiční i excitační neurony, a umožňuje prodloužit časové období zvýšené synaptické plasticity. Klíčová slova: perineurální sítě, synaptická plasticita, chondroitináza ABC, hyaluronidáza, perirhinální kortex, paměť
Abstract v angličtině:
Abstract In the adult brain, neuronal plasticity is regulated by a specialized structure of extracellular matrix, the perineuronal nets (PNNs), which restrict synaptic plasticity by binding molecules of inhibitory nature and posing as a physical barrier to alterations in neuronal connectivity. This effect is abolished by removal of PNNs by the enzyme chondroitinase ABC (chABC), which enables to reopen critical period window and leads to memory improvement. Here, we utilized chABC and a novel approach in removing the PNNs in perirhinal cortex, using the enzyme hyaluronidase (Hyase), to assess differences in the use of these enzymes in object recognition (OR) memory improvement and alterations in the structure of neuronal network of wild type mice. Our findings suggest that Hyase may be a more convenient tool to PNN removal than chABC, as Hyase surpasses chABC in promoting the OR memory, influence larger portion of neuronal network by affecting both inhibitory and excitatory neurons, and provides extended temporal window for experimental modulation of activity-dependent synaptic plasticity. Key words: perineuronal nets, synaptic plasticity, chondroitinase ABC, hyaluronidase, perirhinal cortex, memory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Procházková 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Procházková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Procházková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Chmelová, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB