velikost textu

Nostalgická nálada v prózách Jošimoto Banany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nostalgická nálada v prózách Jošimoto Banany
Název v angličtině:
Nostalgic tone of Yoshimoto Banana’s proses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Fajkusová
Vedoucí:
Mgr. Michael Weber, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Id práce:
198369
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Japonská studia (JP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jošimoto Banana|moderní japonská literatura|nostalgie|Kiččin|Mangecu|Kanašii jokan|Cugumi|Tokage|Hana no beddo de hirune šite
Klíčová slova v angličtině:
Yoshimoto Banana|modern Japanese literature|nostalgia|Kitchen|Mangetsu|Kanashii yokan|Tsugumi|Tokage|Hana no beddo de hirune shite
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je definovat význam nostalgického podtónu přítomného v prózách současné japonské spisovatelky Jošimoto Banany. První kapitola je věnována Bananině životu, spisovatelské kariéře a charakteristickým rysům stylu psaní, druhá přibližuje výrazy pro nostalgii v japonském jazyce a její podoby v kontextu Bananiny tvorby. Následnou hlavní částí práce je analýza vybraných děl, jež prokazuje, že nostalgická nálada v Bananiných příbězích není bezúčelná.
Abstract v angličtině:
Abstract (English) This thesis focuses on definition of the meaning of nostalgic tone in proses of Japanese contemporary writer Yoshimoto Banana. The first chapter is dedicated to Banana' s life, career as a writer and characteristics of her writing style. The second one deals with nostalgia as a term in Japanese language and its forms in context of Banana's writings. The following main part contains analysis of her selected works proving that nostalgic feelings in Banana's stories are not purposeless.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Fajkusová 850 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Fajkusová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Fajkusová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Weber, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB