velikost textu

Sborový zpěv ve světě lidí se zrakovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sborový zpěv ve světě lidí se zrakovým postižením
Název v angličtině:
Choir singing in the world of the visually impaired
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Hana Šimková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
198361
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sborový zpěv, zrakové postižení, nevidomí, sbormistr, hudba, zpěvák se zrakovým postižením, vedení sboru, učení, neverbální projevy, zpěv
Klíčová slova v angličtině:
choral singing, visual impairment, blind, choir leader, music, singer with a visual impairment, choir leading, teaching, non-verbal expressions, singing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Šimková 461 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB