velikost textu

Individual-Volk Concept in Nazi Ideology: Ideological Prehistory and Nazi Power-Seizure

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individual-Volk Concept in Nazi Ideology: Ideological Prehistory and Nazi Power-Seizure
Název v češtině:
Koncept jednotlivce a lidu v nacistické ideologii. Ideologická prehistorie a uchopení moci nacisty
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Qian Chen, BA
Vedoucí:
PhDr. David Emler
Oponent:
PhDr. Václav Šmidrkal
Id práce:
198336
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Středoevropská komparativní studia (CECS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dějiny ideí – individuum – nacistické Německo – německý nacionalismus – společnost –Sonderweg – Volksgemeinschaft
Klíčová slova v angličtině:
Nazi Germany, ideological history, individual, community, German nationalism, Sonderweg, Volksgemeinschaft
Abstrakt:
Abstract The Nazi utopian ideal Volksgemeinschaft, both as a core concept in the Nazi ideology and a vocal point in German ideological history, attempting to build up the national community in the German particular way, has contributed as the key element to contrive people's consent both in achieving the Nazi power-seizure and in forming the dynamics in the Third Reich. The term itself involves, however, not only an exploration of shaping a national community of the German people united under denotations like Volk, Gemeinschaft, Volksgemeinschaft, but also redefined the boundaries and relations between the individuals within to this community. This paper aims to present the trials in the German ideological history in pursuing national unity through community building as a foreground, to put forth an explanation for Nazi reception in the interwar German circumstances: the Nazi interpretation of national community under Volksgemeinschaft, its similarities and divergencies from the former community concepts, the efficacy and power in winning public at its takeover and thirteen-year-long national practice. The analytical structure of the entire paper is tailored according to this research design, starting from national endeavor in the German ideological history, followed by extensive analysis of Weimar Germany as the immediate fuse to the appealing of Nazi ideology, and ends with the regime's operation in penetrating this ideology in both conceptual and practical way, as well as the dynamics it actually molded. The research suggests that the Nazi Volksgemeinschaft reflected the public needs and wishes for the national aspiration, and played an essential role in mobilizing public support through the national practice under this concept both in ideology and reality, where the relation between individual and community was rewritten. Abstrakt Nacistická utopická myšlenka Volksgemeinschaft, nejen klíčový pojem nacistické ideologie, ale také závažné téma německých dějin ideí, pokoušející se vybudovat národní společenství podle německého Sonderwegu, přispěla podstatně k většinovému souhlasu jak s převzetím moci nacisty tak i s vytvářením sociální dynamiky v třetí říši. Nicméně onen pojem sám o sobě nezahrnuje jen snahu o vytvoření německého národního společenství pod hesly jako Volk anebo Gemeinschaft, ale i nově vymezuje vztahy individua k společnosti. Tato práce se v rámci německých dějin ideí snaží nalíčit úsilí o zřízení národní jednoty na základě společenského utváření; jejím konkrétním cílem je předložit vysvětlení pro přijetí nacismu v průběhu meziválečných okolností: popsat nacistický výklad národního společenství pod pojmem Volksgemeinschaft, porovnat rozdíly či podobnosti se zřetelem k dřívějším konceptům a ukázat jeho účinnost a sílu při získání veřejnosti k převzetí vlády a během třináctileté nacistické vlády. Struktura dané práce je přizpůsobena tomuto členění: začíná popisem národního úsilí v německých dějinách ideí. Následuje mu rozsáhlá analýza podílu Výmarské republiky na přitažlivosti nacistické ideologie. Poslední část je věnována režimním krokům prosazovat tuto ideologii koncepčním i praktickým způsobem a uplatnit vlastně sociální dynamiku, již sama formovala. P ředkládaná práce dochází k závěru, že nacistická Volksgemeinschaft vyhověla požadavkům veřejnosti, uspokojila její národní touhu a sehrála důležitou roli v mobilizaci veřejné podpory jak v ideologii tak i ve skutečnosti, v jejichž důsledku byl vztah mezi individuem a společností přetvořen. Keywords Nazi Germany, ideological history, individual, community, German nationalism, Sonderweg, Volksgemeinschaft Klíčová slova dějiny ideí – individuum – nacistické Německo – německý nacionalismus – společnost –Sonderweg – Volksgemeinschaft
Abstract v angličtině:
Abstract The Nazi utopian ideal Volksgemeinschaft, both as a core concept in the Nazi ideology and a vocal point in German ideological history, attempting to build up the national community in the German particular way, has contributed as the key element to contrive people's consent both in achieving the Nazi power-seizure and in forming the dynamics in the Third Reich. The term itself involves, however, not only an exploration of shaping a national community of the German people united under denotations like Volk, Gemeinschaft, Volksgemeinschaft, but also redefined the boundaries and relations between the individuals within to this community. This paper aims to present the trials in the German ideological history in pursuing national unity through community building as a foreground, to put forth an explanation for Nazi reception in the interwar German circumstances: the Nazi interpretation of national community under Volksgemeinschaft, its similarities and divergencies from the former community concepts, the efficacy and power in winning public at its takeover and thirteen-year-long national practice. The analytical structure of the entire paper is tailored according to this research design, starting from national endeavor in the German ideological history, followed by extensive analysis of Weimar Germany as the immediate fuse to the appealing of Nazi ideology, and ends with the regime's operation in penetrating this ideology in both conceptual and practical way, as well as the dynamics it actually molded. The research suggests that the Nazi Volksgemeinschaft reflected the public needs and wishes for the national aspiration, and played an essential role in mobilizing public support through the national practice under this concept both in ideology and reality, where the relation between individual and community was rewritten. Abstrakt Nacistická utopická myšlenka Volksgemeinschaft, nejen klíčový pojem nacistické ideologie, ale také závažné téma německých dějin ideí, pokoušející se vybudovat národní společenství podle německého Sonderwegu, přispěla podstatně k většinovému souhlasu jak s převzetím moci nacisty tak i s vytvářením sociální dynamiky v třetí říši. Nicméně onen pojem sám o sobě nezahrnuje jen snahu o vytvoření německého národního společenství pod hesly jako Volk anebo Gemeinschaft, ale i nově vymezuje vztahy individua k společnosti. Tato práce se v rámci německých dějin ideí snaží nalíčit úsilí o zřízení národní jednoty na základě společenského utváření; jejím konkrétním cílem je předložit vysvětlení pro přijetí nacismu v průběhu meziválečných okolností: popsat nacistický výklad národního společenství pod pojmem Volksgemeinschaft, porovnat rozdíly či podobnosti se zřetelem k dřívějším konceptům a ukázat jeho účinnost a sílu při získání veřejnosti k převzetí vlády a během třináctileté nacistické vlády. Struktura dané práce je přizpůsobena tomuto členění: začíná popisem národního úsilí v německých dějinách ideí. Následuje mu rozsáhlá analýza podílu Výmarské republiky na přitažlivosti nacistické ideologie. Poslední část je věnována režimním krokům prosazovat tuto ideologii koncepčním i praktickým způsobem a uplatnit vlastně sociální dynamiku, již sama formovala. P ředkládaná práce dochází k závěru, že nacistická Volksgemeinschaft vyhověla požadavkům veřejnosti, uspokojila její národní touhu a sehrála důležitou roli v mobilizaci veřejné podpory jak v ideologii tak i ve skutečnosti, v jejichž důsledku byl vztah mezi individuem a společností přetvořen. Keywords Nazi Germany, ideological history, individual, community, German nationalism, Sonderweg, Volksgemeinschaft Klíčová slova dějiny ideí – individuum – nacistické Německo – německý nacionalismus – společnost –Sonderweg – Volksgemeinschaft
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Qian Chen, BA 10.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Qian Chen, BA 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Qian Chen, BA 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Emler 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Šmidrkal 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB