velikost textu

Využití nepilotovaných leteckých prostředků v letecké radiometrii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití nepilotovaných leteckých prostředků v letecké radiometrii
Název v angličtině:
An Application of Unmanned Aerial Vehicles in Airborne Radiometry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Dědek
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Šálek
Oponent:
prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
Id práce:
198265
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geotechnologie (BGEOTECH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezpilotní letecký prostředek, pozemní průzkum, letecký průzkum, spektrometrie, detektor
Klíčová slova v angličtině:
unmanned aerial vehicles, ground survey, airborne survey, spectrometry, detector
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá využitím bezpilotních leteckých prostředků pro radiometrický průzkum. Cílem práce je posouzení charakteristik čtyř vybraných bezpilotních leteckých prostředků a parametry jejich detektorů v porovnání s klasickým leteckým a pozemním radiometrickým průzkumem. Konkrétně se jedná o hexakoptéru „Kingfisher“ s detektorem BGO (Bi4Ge3O12) s objemem 0,2 l, oktokoptéru „Arducopter“ s detektorem CZT (CdZnTe) s objemem 1 cm3, helikoptéru „Yamaha RMAXG1“ s detektorem NaI(Tl) o objemu 1,8 l a vzducholoď „ACC15X“ s detektorem NaI(Tl) o objemu 2,7 l. U jednotlivých leteckých aparatur je porovnávána nosnost, citlivost detektorů, rychlost letu, výška letu, doba letu na jednu nádrž paliva nebo na jedno nabití baterií a odolnost proti větru. Z citlivosti detektoru dané UAV aparatury, pracovní výšky a rychlosti letu je odvozena předpokládaná kvalita radiometrických dat, která je porovnávána s typickou kvalitou dat klasických metod měření. Srovnatelné kvality dat s klasickým leteckým měřením ve výšce 80 m a při rychlosti 50 m/s lze dosáhnout za pomocí tří vybraných bezpilotních leteckých aparatur za předpokladu letu v konkrétní pracovní výšce a při určité rychlosti. Jedná se o hexakoptéru „Kingfisher“ s detektorem D230A ve výšce 40 m, při rychlosti 1 m/s, helikoptéru „RMAXG1“ s uvažovaným detektorem NaI(Tl) o objemu 1,8 l ve výšce 40 m a při rychlosti 5 m/s a vzducholoď „ACC15X“ s uvažovaným detektorem NaI(Tl) o objemu 2,7 l ve výšce 80 m a při rychlosti 5 m/s. Zvažována byla rovněž efektivita měření jednotlivých měřících aparatur pomocí doby potřebné ke změření 50 km profilu. Efektivita měření posuzované vzducholodi a helikoptéry je odhadována přibližně o řád nižší než u klasického leteckého měření. Multikoptéry by uvažovaný profil měřily téměř o dva řády delší dobu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the use of Unmanned Aerial vehicles (UAV) in radiometric survey. The main goal of this work is to review characteristics of four selected UAV and parameters of employed detectors compared to the classical airborne and ground radiometric survey. Four selected UAV were assessed, hexacopter “Kingfisher” with the detector BGO (Bi4Ge3O12) of the volume 0,2 cm3, the octocopter „Arducopter“ with the 1 cm3 CTZ (CdZnTe) detector, helicopter „Yamaha RMAXG1“ with 1,8 l NaI(Tl) detector and airship „ACC15X“ with 2,7 l NaI(Tl) detector. Payload capacity, detector sensitivities, flight speed, flight altitude, endurance for one charged battery or full fuel tank and wind resistance were compared among the mini- airborne instruments. The estimation of UAV radiometric data quality was derived from the sensitivity of the detectors, the flight altitude and flight speed. Estimated UAV radiometric data quality was compared to classical airborne and ground typical radiometric data quality. Three selected UAV with a certain altitude and flight speed would achieve a comparable data quality as a classical airborne survey in the altitude of 80 m and flight speed of 50 m/s. Specifically it is hexacopter „Kingfisher“ with a scintillation detector D230A at altitude of 40 m and speed of 1m/s, helicopter “RMAXG1” with a 1,8 l NaI(Tl) detector flying at altitude of 40 m and speed of 5 m/s and airship “ACC15X” with a 2,7 l NaI(Tl) detector flying at altitude of 80 m and at speed of 5 m/s. The measurement efficiency of each UAV instrument was also considered through the time needed to measure 50 km long profile. The efficiency of the selected unmanned airship and helicopter is estimated approximately ten times lower compared to classical airborne survey. Multicopters would measure the considered profile almost hundred times longer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Dědek 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Dědek 286 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Dědek 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Šálek 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 152 kB