velikost textu

Psychosociální problematika klientů v domově s pečovatelskou službou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychosociální problematika klientů v domově s pečovatelskou službou
Název v angličtině:
Psychosocial issues of clients in a nursing home
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
David Novák
Vedoucí:
PhDr. Jana Procházková
Oponent:
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Id práce:
198249
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klient, domov s pečovatelskou službou, senioři, psychosociální problematika, průzkum, míra spokojenosti
Klíčová slova v angličtině:
Client, nursing home, seniors, psychosocial problematics, survey, measure of satisfaction, seniors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Novák 1.49 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Procházková 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 153 kB