velikost textu

Alternativní školství v České republice - metoda Marie Montessori v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní školství v České republice - metoda Marie Montessori v předškolním věku
Název v angličtině:
Alternative eduction in the Czech republic - Marie Montessori method in pre-school age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Kysilková
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
198247
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sociální pedagogika (SPD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alternativní pedagogika, výukové metody, vychovatel, alternativního školství, principy a metody Montessori pedagogiky, Marie Montessori, vývoj Montessori pedagogiky, materiál a pomůcky Montessori metody.
Klíčová slova v angličtině:
Alternative pedagogy, teaching methods, education, alternative education, principles and methods of Montessori pedagogy, Marie Montessori, development of Montessori pedagogy, materials and aids Montessori methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Kysilková 869 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 152 kB