velikost textu

Komparace rehabilitačních postupů u operačního a konzervativního přístupu řešení deformity hrudníku v dětském věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace rehabilitačních postupů u operačního a konzervativního přístupu řešení deformity hrudníku v dětském věku
Název v angličtině:
Comparison of Rehabilitation Procedures in the Operative and Conservative Approach to Manage Chest deformity in Children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Štěpán Vyhnánek
Vedoucí:
PhDr. Tereza Nováková, PhD.
Oponent:
Mgr. Kateřina Holubová
Id práce:
198235
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hrudní deformita, pectus excavatum, posturální držení, antropometrie, konzervativní přístup
Klíčová slova v angličtině:
thoracic deformity, pectus excavatum, posture, anthropometry, conservative approach
Abstrakt:
Abstrakt Název: Komparace rehabilitačních postupů u operačního a konzervativního přístupu řešení deformity hrudníku v dětském věku Cíl: Cílem diplomové práce je zjištění účinnosti konzervativního přístupu při léčbě vpáčeného hrudníku a porovnání efektu terapie s operačním přístupem. Metodika práce: Na začátku tohoto projektu se zúčastnilo celkem 9 dětí a dospívajících (n = 9) od 10 let do 21 let věku (průměr 15 let), jak mužského, tak ženského pohlaví (8:1). U všech zúčastněných byla lékařem diagnostikována hrudní deformita pectus excavatum, který nebyl indikován k operačnímu řešení. Všichni probandi na počátku projektu podstoupili vstupní vyšetření, jehož součástí bylo odebrání antropometrických hodnot pomocí pelvimetru a krejčovského metru. Zjišťován byl antropometrický indexu a obvody hrudníku při dechových pohybech. Následně byla u všech zúčastněních provedena instrukce k rehabilitačnímu cvičení a předána brožura s tištěnou verzí těchto cviků. Výsledek: Ze sledování vyplývá, že dlouhodobé a pravidelné rehabilitační cvičení vede u pacientů s diagnózou vpáčeného hrudníku k pozitivním výsledkům, a to zejména v oblasti subjektivních obtíží, flexibility hrudníku či zlepšení posturálního držení. Efekt v rámci změny hrudní deformity po uplynutí 3 měsíců prozatím není patrný. Klíčová slova: hrudní deformita, pectus excavatum, posturální držení, antropometrie, konzervativní přístup
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Comparison of Rehabilitation Procedures in the Operative and Conservative Approach to Manage Chest deformity in Children Aim: The aim of this thesis is to determine the efficacy of a conservative approach in the treatment of inverted chest and to compare the effect of therapy with the surgical approach. Methodology of thesis: At the beginning of this project, a total of 9 children and adolescents (n = 9) from 10 years to 21 years of age (mean 15 years), male and female (8: 1) participated. All participants were diagnosed with thoracic deformity of pectus excavatum, which was not indicated for surgery. At the beginning of the project, all probands passed an initial examination, which included an obtaining of anthropometric values using a pelvimeter and a tailor's meter, to assess the anthropometric index and chest circumferences during breathing. Subsequently, a rehabilitation instructions have been given to all participants and all participants have obtained a printed version of these exercises. Results: The results of this study show that in patients with pectus excavatum, the regular and long term exercises, can bring the expected positive results. Especially in subjective complaints, chest flexibility and postural improvement. The final effect of thoracic deformity changes after 3 months of follow up have not been evident. Key words: thoracic deformity, pectus excavatum, posture, anthropometry, conservative approach
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Vyhnánek 2.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Štěpán Vyhnánek 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Vyhnánek 365 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Vyhnánek 362 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Nováková, PhD. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Holubová 367 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB