velikost textu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
Název v angličtině:
Further education of pedagogical staff for the education of two-year-olds in kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vlasta Formanová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
198232
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
další vzdělávání, učitel, legislativa, dvouleté děti
Klíčová slova v angličtině:
Further education, teacher, legislation, Two-year-olds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vlasta Formanová 901 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB