velikost textu

The function of 2’-O-methylated RNA in the context of viral infection

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The function of 2’-O-methylated RNA in the context of viral infection
Název v češtině:
Funkce 2’-O-methylované RNA v kontextu virové infekce
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jiří Potužník
Vedoucí:
Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Id práce:
198230
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
virová RNA, RNA modifikace, 2’-O-metylace, Mda5, IFIT, RIG-I-like receptors, epitranskriptomika, WNV, JEV
Klíčová slova v angličtině:
viral RNA, RNA modifications, 2’-O-methylation, Mda5, IFIT, RIG-I-like receptors, epitranscriptomics, WNV, JEV
Abstrakt:
Abstrakt: RNA podléhá velkému množství post-transkripčních modifikací. 2’-O-metylace je přirozenou a nezbytnou modifikací RNA. Ovlivňuje její strukturu, reaktivitu a funkci. 2’-O- metylace je vysoce konzervovanou modifikací a je přítomná ve všech třech doménách života. Virová RNA využívá této modifikace k tomu, aby napodobila hostitelskou RNA a vyhnula se tak detekci hostitelským imunitním systémem. Existují dva hlavní mechanismy, pomocí kterých to 2’-O-metylovaná virová RNA dělá. Prvním způsobem je vyhnutí se rozpoznání pomocí pattern recognition receptoru Mda5. Mda5 dokáže rozpoznat nemetylovanou RNA jakožto nevlastní a následně spustit imunitní reakci. Druhým mechanismem je vyhýbání se a omezování efektorových molekul IFIT. Proteiny IFIT také dokáží detekovat nepřítomnost 2’- O-metylace na virové RNA a následně zabránit translaci virové RNA navázáním se na ternární komplex, který je nezbytný pro formaci ribozomu. Bylo dokázáno, že ovlivnění virové 2’-O- metylace může být využito pro tvorbu atenuovaných vakcín pro některá virová onemocnění. Klíčová slova: virová RNA, RNA modifikace, 2’-O-metylace, Mda5, IFIT, RIG-I-like receptors, epitranskriptomika, WNV, JEV
Abstract v angličtině:
Abstract: RNA is subject to a wide array of post-transcriptional modifications. 2’-O-methylation is an essential intrinsic modification of RNA. It affects the structure and reactivity of the molecule as well as its function. 2’-O-methylation is highly conserved, present in all three domains of life. Viral RNA uses this modification to mimic the host and evade detection by the immune system. There are two main mechanisms, through which viral 2’-O-methylated RNA does this. The first is evading detection by a pattern recognition receptor form the RIG-I-like receptor family Mda5. Mda5 is capable of detecting unmethylated RNA and recognising it as non-self, thus initiating an immune response. The second mechanism the evasion and restriction of an effector molecule IFIT. IFIT proteins are capable of detecting the absence of 2’-O- methylation on viral RNAs and inhibiting their translation. They do this by interfering with the formation of the ternary complex, an essential member of ribosomal formation. Using viral 2’- O-methylation as a target for therapy, it is possible to develop attenuated vaccines. Keywords: viral RNA, RNA modifications, 2’-O-methylation, Mda5, IFIT, RIG-I-like receptors, epitranscriptomics, WNV, JEV
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Potužník 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Potužník 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Potužník 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 152 kB