text size

Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Spravedlivá Támar: výklad a interpretace Genesis 38
Titile (in english):
Righteous Tamar: Exegesis and Interpretation of Genesis 38
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jan Macek
Supervisor:
Doc. ThDr. Martin Prudký
Opponent:
Filip Čapek, Th.D.
Thesis Id:
198201
Faculty:
Protestant Theological Faculty (ETF)
Department:
Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Study programm:
Theology (N6141)
Study branch:
Protestant Theology (EVT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/06/2018
Defence result:
Excellent (B)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
biblistika, exegeze, interpretace, biblická teologie, Genesis, Támar, spravedlnost, Juda, levirátní, chrámová prostituce, konektivní
Keywords:
Biblical studies, exegesis, interpretation, Biblical theology, Genesis, Tamar, righteousness, Judah, levirate, temple prostitution, connective justice
Abstract (in czech):
Diplomová práce se zabývá exegezí a interpretací třicáté osmé kapitoly knihy Genesis. Text je podroben kritické analýze. Nejprve je proveden rozbor hebrejského originálu. Ve druhé části je text analyzován synchronními a diachronními metodami, po té je text vyložen po verších. Součástí výkladu jsou tři exkurzy pojednávající levirátní povinnost, význam termínu ‫ קדשה‬a solidární pojetí spravedlnosti Starého zákona. Třetí část se zabývá recepcí textu v Písmu a v křesťanských dějinách. Jako příklady recepce byly vybrány: Kniha jubilejí, komentář Efréma Syrského, Přednášky na knihu Genesis Martina Luthera a interpretace textu pohledem teologie osvobození a feminismu Dorothee Sölle. V závěru práce je předložena zvěst textu, která může sloužit jako podklad pro další teologickou práci.
Abstract:
The subject of this thesis is an exegetical study on chapter thirty-eight of the book Genesis; a narrative of the story about Judah and Tamar. The thesis begins with a critical analysis of the original Hebrew text. In the second section, a critical examination of the text is undertaken using synchronous and diachronous methods, followed by a verse-by-verse commentary which includes three excursuses. The first excursus discusses levirate marriage. The second is concerned with Hebrew word ‫ קדשה‬and with its meaning and translation. The theme of the third excursus is the understanding of righteousness as social solidarity in the Old Testament. Subsequently, in the final section of the thesis, the reception of Genesis 38 in the Old and New Testaments is considered. Furthermore, four examples of reception and interpretation throughout Christian history are presented: The Book of Jubilees, Commentary on Genesis by Ephrem the Syrian, Martin Luther’s Lectures on Genesis and an interpretation by Dorothee Sölle as an example of feminism and liberation theology. Lastly, to conclude, the application of the story is proposed, which could serve as a starting point for subsequent theological work.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Macek 550 kB
Download Abstract in czech Bc. Jan Macek 36 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Macek 37 kB
Download Supervisor's review Doc. ThDr. Martin Prudký 163 kB
Download Opponent's review Filip Čapek, Th.D. 1.5 MB
Download Defence's report 727 kB