velikost textu

Jedy a empirie v renesanční medicíně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jedy a empirie v renesanční medicíně
Název v angličtině:
Poisons and experience in Renaissance medicine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Tamara Buřičová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D.
Id práce:
198162
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historie toxikologie, historie medicíny, empirie, jedy, oměj, renesance, protijedy
Klíčová slova v angličtině:
history of toxicology, history of medicine, empiricism, poisons, aconite, renaissance, antidotes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Tamara Buřičová 708 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 152 kB