velikost textu

The role of autophagy in neurodegenerative processes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of autophagy in neurodegenerative processes
Název v češtině:
Role autofagie v neurodenerativních procesech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Marková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
Mgr. Vladimír Čermák, Ph.D.
Id práce:
198159
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
autofagie, neurodegenerace, Alzheimerova choroba
Klíčová slova v angličtině:
autophagy, neurodegeneration, Alzheimer disease
Abstrakt:
Abstract Pro neurodegenerativní onemocnení, jako je Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, je charakterictická akumulace proteinu a nefuncních organel v cytoplasme, které nejsou dostatecne odstraneny pomocí autofagocytózy. Ukazuje se, že bazální autofagocytóza, která za normálních podmínek zajištuje homeostázu vnitrního prostredí, je narušena. Proces autofagocytózy není schopen odstranit všechny toxické cástice pri vetším množství z duvodu úplné saturace tohoto systému a tak dojde k aktivaci jiných degradacních mechanismu, které mohou vést k obnovení homeostázy. Ovšem za nekterých okolností dochází k poškození neuronu, které vedou k jejích ztráte. Úbytek neuronu v konkrétní oblasti mozku vede k pohybovým problémum i demenci. Lepší pochopení autofagocytózy a její role v patogenezi neurodegenerativních onemocnení by mohlo prispet k budoucí úcinnejší terapii techto závažných chorob. Klícová slova: autofagocytóza, neurodegenerace, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba
Abstract v angličtině:
Abstract The characteristics of many neurodegenerative diseases including Alzheimer’s, Parkinson’s and Huntington’s disease is the accumulation of proteins and damaged organelles in the cytoplasm. Unfortunately, they are not sufficiently eliminated by autophagy. The basal autophagy, that maintains the cellular homeostasis, is disturbed in neurodegeneration. The process of autophagy becomes saturated and unable to remove all the toxic substances. Therefore, other degradation mechanisms are activated, aiming to restore the homeostasis. However, the neuronal cells are damaged under certain conditions leading to their death. The reduction in the number of neurons in specific brain areas may cause severe ataxias and dementias. Better understanding of autophagocytosis and its role v pathogenesis of neurodegenerative diseases may contribute to more effective treatment of these serious diseases in the future. Key words: autophagy, neurodegeneration, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Marková 937 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Marková 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Marková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Čermák, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Veronika Marková 452 kB