velikost textu

Vliv míšní léze na vrcholový průtok vzduchu při kašli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv míšní léze na vrcholový průtok vzduchu při kašli
Název v angličtině:
Influence of spinal cord injury on peak cough flow
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Zapletalová
Vedoucí:
Bc. Michaela Maxová, DiS.
Oponent:
Mgr. Pavlína Zvelebilová
Id práce:
198153
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Zapletalová 2.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Michaela Maxová, DiS. 832 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Zvelebilová 956 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB