velikost textu

Vliv rolfingu na držení těla a pohyblivost páteře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rolfingu na držení těla a pohyblivost páteře
Název v angličtině:
The influence of rolfing on the posture and the mobility of the spine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Pavelková
Vedoucí:
Jaroslav Zelenka
Oponent:
Mgr. Tomáš Dušánek
Id práce:
198151
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se svým druhem řadí mezi empiricko-teoretickou práci. Teoretická část je zpracována formou rešerše a zabývá se převážně obecnou charakteristikou rolfingu. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, ale i souvislosti. V teoretické části byla použita dostupná literatura a články z webových portálů – Google Scholar, Pubmed, Embase. Součástí první části jsou i uvedeny provedené studie zabývající se tématem rolfingu. Praktická část se skládá z naměřených výsledků 4 probandů, fotografií, popisu metodiky práce a grafického zpracování. Mezi hodnotící parametry patří anamnéza, aspekce, měření olovnicí, měření pohyblivosti páteře, vizuální analogová škála bolesti, hodnocení emocí a posunlivosti fascií. Cílem práce je ukázat pozitivní účinky rolfingu. Získané výsledky ukázaly možný pozitivní vliv metody na lidský organismus.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor‘s thesis is categorized as an empirical-theoretical work. Theoretical part is processed in the form of research, and is mainly focused on general characteristics of rolfing. Basic concepts, and their context are explained. Available literature ans articles from web portals Google Scholar, Pubmed, Embase were used in the theoretical part. Studies occupied by the theme of rolfing are included in the first part. Practical part consists of measured data from four probands, photos, description of methods of work, and graphical processing. Evaluating criteria consists of anamnesis (case history), visual inspection, plumage measurement, spinal motion measurement, visual analogue pain scale, emotional evaluation, and motion of fascias. The goal of the thesis is to show positive effects of rolfing. Gained results show a possible positive effect of the method on the human organism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Pavelková 7.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Pavelková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Pavelková 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslav Zelenka 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Dušánek 693 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB