velikost textu

Korelace objektivního a subjektivního vyšetření rovnováhy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korelace objektivního a subjektivního vyšetření rovnováhy
Název v angličtině:
Correlation of objective and subjective examination of balance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Fáberová
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Marková
Oponent:
doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Id práce:
198142
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje problematice objektivního a subjektivního vyšetření rovnováhy u pacientů s Roztroušenou sklerózou. Výsledky vyšetření jsou ve fyzioterapii důležitým prvkem pro výběr vhodné terapie, a proto potřebujeme vědět, zda jsou výsledky vyšetření stabilní v čase. V práci jsou popsána a analyzována data 44 probandů. Objektivní vyšetření v této studii představovalo vyšetření pedobarografem a vyšetření pomocí Berg Balance Scale. Subjektivním vyšetřením zde bylo vyšetření svalového testu dle MFK metody. Na počátku studie (T1) byli probandé vyšetřeni pomocí výše zmíněných způsobů. Po měsíci proběhlo vyšetření znovu (T2). V tomto mezičase neproběhla žádná terapeutická intervence ani korekce probandů fyzioterapeutem. Při analýze výsledků byla korelace mezi jednotlivými hodnotami zjištěnými pedobarografem a vyšetřením Berg Balance Scale při vyšetřeních v T1 i T2 mírně nepřímo závislá. Korelace mezi objektivním vyšetřením pomocí pedobarografu a subjektivním vyšetřením pomocí svalového testu dle MFK metody se však neprokázala. Vzhledem k tomu, že bylo pracováno s malým výzkumným souborem a nebylo pracováno s kontrolní skupinou, nelze výsledky práce považovat za statisticky významné.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the objective and subjective examination of body balance in the patients with Multiple Sclerosis. The outcomes of the examination are in physiotherapy important for choosing an appropriate physiotherapeutic treatment. Therefore we want to know if the results are stable in time. For this purpose the data of 44 adults has been described and analysed. The objective examination in this study was carried out using pedobarography and Berg Balance Scale. The muscle test according to the MFK method was used for the subjective examination. In response to the test results, the adequate therapy was proposed. At the beginning of the study (T1) were the probands examined using the assessment mentioned above. One month later another examination was performed (T2). Neither a therapeutic intervention nor a physiotherapeutic adjustment occurred in between. Upon analysing the results, a weak indirect correlation was found between the data from pedobarography and those of the Berg Balance Scale examination. A correlation between the objective examination represented by pedobarography and the subjective examination using the MFK method was not established. Taking into account the small number of participants as well as absence of work with the control group, the results of this thesis cannot be considered statistically relevant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Fáberová 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Fáberová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Fáberová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdaléna Marková 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 1.9 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB