velikost textu

Šlechtění a morfologické rozdíly plemen psa domácího

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šlechtění a morfologické rozdíly plemen psa domácího
Název v angličtině:
Breeding and morphological differences of domestic dog
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Nový
Vedoucí:
Mgr. Roman Figura
Oponent:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Id práce:
198104
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Canis lupus familiaris, domestikace, šlechtění, morfologie, plemeno
Klíčová slova v angličtině:
Canis lupus familiaris, domestication, breedig, morphology, breed
Abstrakt:
Abstrakt Pes domácí (Canis lupus f. familiaris) je jedním z nejstarších domestikovaných živočichů vůbec a jako takový je po našem boku již několik tisíc let. Ačkoli u většiny domácích zvířat známe mnoho různých plemen, ani u jednoho z nich nedosáhla odlišnost takových rozměrů jako právě u psů. V mé práci chci prozkoumat domestikaci této šelmy i její následné šlechtění. Taktéž se budu zabývat psími rasami, a to především morfologickými rozdíly mezi nimi. Klíčová slova: Canis lupus familiaris, domestikace, šlechtění, morfologie, plemeno
Abstract v angličtině:
Abstract Dog (Canis lupus f. familiaris) is one of the oldest domesticated animals and he has been by our side for several thousand years. Although we know a lot of different domesticated animal breeds but by far it didn‘t reach such distinction in case of dog. In my work I‘ll be examinating domestication of this beast and its breeding. Also I‘ll be dealing with breeds of dogs and especially with morphological differences between them. Key words: Canis lupus familiaris, domestication, breedig, morphology, breed
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Nový 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Nový 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Nový 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Roman Figura 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 152 kB