velikost textu

Aphidofágie u polyfágních predátorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aphidofágie u polyfágních predátorů
Název v angličtině:
Aphidophagy among polyphagous predators
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Miriam Valdecká
Vedoucí:
Mgr. Milan Řezáč, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Id práce:
198088
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova v angličtině:
Aphid, aphidophagy, polyphagous, spider, carabid, predator
Abstrakt:
Abstrakt Mšice patří mezi nejrozšířenější hmyzí škůdce v agroekosystémech. Doposud byla věnována značná pozornost jejich přirozeným nepřátelům, zejména specializovaným predátorům a parazitoidům. Informací o vlivu polyfágních predátorů je už méně, hlavně u pavouků a střevlíků. Proto je cílem této bakalářské práce shrnout poznatky o této skupině. A zaměřit se na výhody a nevýhody aphidofágie u polyfágních predátorů. Klíčová slova: Mšice, aphidofágie, polyfágie, pavouk, střevlík, predátor
Abstract v angličtině:
Abstract Aphids are among the most widespread insect pests in agroecosystems. So far, significant attention has been paid to their natural enemies, especially to specialized predators and parasitoids. There is less information about the influence of polyphagous predators, especially spiders and ground beetles. Therefore, the aim of this thesis is to summarize the knowledge about this topic. And focus on the advantages and disadvantages of aphidophagy in polyphagous predators. Key words: Aphid, aphidophagy, polyphagous, spider, carabid, predator
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miriam Valdecká 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miriam Valdecká 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miriam Valdecká 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Řezáč, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. 794 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB