velikost textu

Zimní invaze ptáků v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zimní invaze ptáků v Evropě
Název v angličtině:
Winter irruptions of birds in Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michal Souček
Vedoucí:
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Oponent:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Id práce:
198056
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ptáci, invaze, populační dynamika, migrace
Klíčová slova v angličtině:
birds, irruptions, population dynamics, migration
Abstrakt:
Kromě pravidelných migrací se u ptačího chování setkáváme s fenoménem migrací nepravidelných, známých pod jmény „erupce“, „invaze“ či „irupce“. Ačkoliv je tento fenomén znám již z devatenáctého století, jeho základní mechanismy stále nejsou dostatečně objasněny či jsou předmětem spekulací. Tato bakalářská práce formou literární rešerše shrnuje současné poznatky a názory týkající se tématu zimních irupcí se zaměřením na pozorování tohoto fenoménu v České republice. Klíčová slova: Aves, irupce, zimní invaze, migrace
Abstract v angličtině:
Besides regular migrations, a phenomenon called „eruption“, „invasion“ or „irruption“ exists in bird migratory behaviour. Although this phenomenon has been known since 19th century, its basic mechanisms are still not clear or are subjects of discussion. This bachelor thesis summarises in a form of review up-to-date knowledge and theories about winter irruption with information about all winter irruption occurrences in Czech Republic. Key words: Aves, irruption, winter invasion, migration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Souček 655 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Souček 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Souček 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radek Lučan, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Hořák, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 152 kB