velikost textu

Karyotypová evoluce švábů podčeledi Oxyhaloinae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karyotypová evoluce švábů podčeledi Oxyhaloinae
Název v angličtině:
Karyotype evolution of Oxyhaloinae cockroaches
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marek Jankásek
Vedoucí:
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Oponent:
Petr Nguyen
Konzultant:
Mgr. Zuzana Varadínová
Id práce:
198039
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 17.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Švábi afrotropické podčeledi Oxyhaloinae (Blattodea: Blaberidae) jsou známi především díky chovatelsky populárním madagaskarským syčivým švábům. Evoluční vztahy a cytogenetické charakteristiky vnitřních linií této skupiny však nebyly doposud detailně studovány. Součástí práce je doposud nejrozsáhlejší (29 vzorků, 24 druhů) molekulárně fylogenetická analýza zaměřená na podčeleď . Karyotypová charakteristika byla provedena u celkem 16 druhů; z toho u 12 vůbec poprvé. U 4 dalších druhů s již dříve určenými počty chromosomů byly získány doplňující informace o karyotypu. Překvapující bylo zjištění vnitrodruhové variability v počtu chromosomů u 2 druhů způsobené chromosomovou fúzí. Vůbec poprvé byla u řádu Blattodea užita molekulárně cytogenetická fluorescenční hybridizace za užití sond pro lokalizaci 18S rDNA klastrů u 16 druhů. U 4 studovaných druhů byla pozorována vnitrodruhová variabilita v počtu 18S rDNA klastrů. Všechny cytogenetické charakteristiky jsou diskutovány v kontextu získané fylogenetické hypotézy a dány do souvislostí s výsledky doposud publikované literatury.
Abstract v angličtině:
Cockroaches of Afrotropical subfamily Oxyhaloinae (Blattodea: Blaberidae) are widely known due to the popularity of Madagascar hissing cockroaches as pet species. It is thus surprising that evolutionary relationships and cytogenetical characteristics of this group haven’t been studied in detail yet. The first molecular-phylogenetic analysis focused exclusively on Oxyhaloinae and based on 29 samples representing 24 species is provided herein. Karyotypes of 12 species that have never been cytogenetically studied before are described and additional karyotype information for 4 species with known chromosome number is provided. Moreover, intraspecific chromosome number polymorphism was observed in two species. The first application of molecular-cytogenetic methods within Blattodea in form of fluorescent in situ hybridization using 18S rDNA probe is performed in 16 species. Intraspecific 18S rDNA loci number variation was observed in four species. All cytogenetic characteristics are discussed in the context of obtained phylogenetic hypothesis and put in a frame of recent knowledge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Jankásek 6.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Jankásek 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Jankásek 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Nguyen 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 153 kB