velikost textu

Léčivé rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) se zaměřením na využití ve výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčivé rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) se zaměřením na využití ve výuce
Název v angličtině:
Selected Plants of the Aster Family (Asteraceae) and Their Use within Teaching of Biology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Braná
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
PhDr. Linda Němečková
Id práce:
198034
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čeleď hvězdnicovité (Asteraceae), obsahové látky, vybraní zástupci, didaktické náměty
Klíčová slova v angličtině:
the Aster family (Asteraceae), the substances, individual representatives of the Aster family, didactical topics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Braná 5.7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Linda Němečková 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB