text size

Úloha desminu v srdci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Úloha desminu v srdci
Titile (in english):
The role of desmin in a heart
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Maja Šeovićová
Supervisor:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Markéta Vegrichtová
Thesis Id:
198020
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
31/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
desmin, intermediální filamenta, srdce, desminopatie, kardiomyopathie
Keywords:
desmin, intermediate filaments, heart, desminopathy, cardiomyophaty
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Desmin tvoří svalově specifická intermediální filamenta podílející se na tvorbě dynamické intracelulární sítě, která propojuje kontraktilní filamenta se sarkolemou, mitochondriemi a zajišťuje komunikaci s buněčným jádrem. Tato síť slouží k udržení morfologické a funkční stránky svalových buněk a buněčných organel během svalové kontrakce. Mutace v desminu nebo jeho absence je původem závažných onemocnění desminopatií, které spadají do skupiny myofibrilárních myopatií. Tato onemocnění se projevují ve všech typech svalů, avšak první pozorovatelné defekty lze nalézt v srdečních mitochondriích, a tak srdce vykazuje první klinické příznaky tohoto onemocnění. Cílem této práce bylo shrnout současné poznatky o fyziologických a molekulárních mechanismech, které se podílejí na tvorbě intracelulárních sítí desminu a o patofyziologických stavech desminopatií. Klíčová slova: desmin, intermediální filamenta, srdce, desminopatie, kardiomyopatie
Abstract:
ABSTRACT Desmin forms a muscle specific intermediate filament which participates in a formation of a dynamic intracellular network that links contractile apparatus with a sarcolemma, mitochondria and it provides a communication with a cell nucleus. This network serves to maintain morphological and functional aspects of muscle cells and cell organelles during a muscle contraction. Mutation in a desmin or an absence of desmin is causing a serious disease called desminopathy, which belongs among a group of myofibrillar myopathies. This disease manifests itself in all muscle types, however first observable defects occur in cardiac mitochondria, thus heart is a first organ manifesting symptoms of this disease. The purpose of this thesis was to summarize a current knowledge about physiological and molecular mechanisms that involved in a formation of intracellular desmin network and about patho-physiological states of desminopathies. Key words: desmin, intermediate filaments, heart, desminopathy, cardiomyopathy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Maja Šeovićová 938 kB
Download Abstract in czech Bc. Maja Šeovićová 77 kB
Download Abstract in english Bc. Maja Šeovićová 9 kB
Download Supervisor's review RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 90 kB
Download Opponent's review Mgr. Markéta Vegrichtová 212 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB