velikost textu

Imunomodulační vlastnosti TES

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunomodulační vlastnosti TES
Název v angličtině:
Immunomodulatory properties of TES
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Holečková
Vedoucí:
RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Macháček
Id práce:
197978
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Toxocara spp., toxokaróza, TES, imunomodulace, regulační T lymfocyty, cytokiny
Klíčová slova v angličtině:
Toxocara spp., toxocariasis, TES, immunomodulation, regulatory T lymphocytes, cytokines
Abstrakt:
Abstrakt Mezi parazitické škrkavky řadíme škrkavku psí (Toxocara canis) a škrkavku kočičí (Toxocara cati). Jejich definitivním hostitelem jsou psovité, respektive kočkovité šelmy. Pokud tyto škrkavky napadnou člověka, způsobují onemocnění zvané toxokaróza. V těle hostitele produkují škrkavky proteiny souhrnně nazývané TES (Toxocara Excretory-Secretory antigens), jejichž cílem je zajistit dlouhodobé přežití parazita ve tkáních hostitele. Některé z těchto proteinů vytvářejí obal na povrchu larvy, který zvyšuje šanci parazita na přežití. Další proteiny, které larvy produkují, ovlivňují produkci cytokinů hostitelského organismu, čímž regulují jeho imunitní odpověď. Přítomnost larev škrkavky v napadeném organismu má za následek inhibici imunitní odpovědi založené na Th1 buňkách a podporu Th2 imunitní odpovědi, při které mimo jiné dochází ke zvýšení koncentrace IgE a eosinofilů. Také je podporována tvorba regulačních T lymfocytů. Klíčová slova Toxocara spp., toxokaróza, TES, imunomodulace, regulační T lymfocyty, cytokiny
Abstract v angličtině:
Abstract Toxocara canis and Toxocara cati are parasitic roundworms. Their definite hosts are canines or felines. Human infection is also possible and in that case these parasites cause human toxocariasis. Larvae of Toxocara spp. in the host release proteins called TES (Toxocara Excretory-Secretory antigens). The main role of these proteins is to ensure long-term survival of the parasite in the body of the host. The surface of the larvae is covered by coat made of some of those proteins, which increases the parasite’s chances of survival. Other proteins secreted by Toxocara spp affect production of cytokines of the infected organism and parasite modulates the immune response to infection by that. Presence of the larvae results in inhibition of immune response based on Th1 cells and promotes Th2 immune response, during which levels of IgE and eosinophiles are elevated. Production of regulatory T lymphocytes is also stimulated. Key words Toxocara spp., toxocariasis, TES, immunomodulation, regulatory T lymphocytes, cytokines
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Holečková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Holečková 397 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Holečková 393 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Macháček 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB