velikost textu

Demoplastické preparáty a kostry ryb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demoplastické preparáty a kostry ryb
Název v angličtině:
Taxidermal and Skeletal Mounts of Fishes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Magdaléna Hájková
Vedoucí:
RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
197968
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní pomůcky, prepáraty a kostry ryb
Klíčová slova v angličtině:
teaching aids, taxidermal and skeletal mounts, fishes
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce je pojímána jako podrobný návod k tvorbě didaktických pomůcek, konkrétně k tvorbě dermoplastických preparátů a koster ryb, pro učitele přírodopisu a biologie na různých stupních škol. V této práci jsou charakterizovány jednotlivé preparované druhy ryb. Metodika práce slouží k ověření a k navázání diplomové práce Martina Chlada, který před nedávnem vytvořil podrobnou metodiku k preparaci celých ryb. Výsledkem praktické části diplomové práce jsou rybí preparáty, které slouží k rozšíření sbírek Katedry biologie a environmentálních studií a k rozšíření školní sbírky biologického kabinetu na mém současném pracovišti, na základní škole na Praze 9.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is conceived as a detailed guide to the creation of didactic aids, namely the creation of dermoplastic preparations and fish skeleton for teachers of natural science and biology at various levels of schools. In this work we describe individual prepared fish species. The diploma thesis works to verify the diploma thesis Martin Chlad, who recently developer a detailed methodology for body preparation of the whole fish. The result of the practical part of the thesis are fish models that serve to extend the collections of the Department of Biology and Ecological Studies and to extend the collections of the Biological Cabinet to my current work place at elementary school in Prague 9.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Magdaléna Hájková 7.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Magdaléna Hájková 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Magdaléna Hájková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Řezníček, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 152 kB