velikost textu

Vstupní vyšetření v ordinaci dentální hygienistky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vstupní vyšetření v ordinaci dentální hygienistky
Název v angličtině:
Inaugural Examination at the Dental Hygienist's Office
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Ptáčková
Vedoucí:
MUDr. Olga Jiroutová
Oponent:
Mgr. Petra Křížová, DiS.
Id práce:
197959
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Bakalářská práce je zaměřena na různé aspekty vstupního vyšetření pacienta v ordinaci dentální hygienistky. Zabývá se správným provedením vyšetření, dále jeho zápisem a využitím pro ošetření. Vyšetření pacienta je důležité pro prevenci nenadálých situací, pro navázání vztahu s pacientem a pro poskytnutí optimální péče. Vyšetření je ovlivněno faktory, jako je čas, spolupráce s lékařem, osobou dentální hygienistky a dalším. Teoretická část je zaměřena na onemocnění, jejichž příznaky je možné sledovat na obličeji a v oblasti dutiny ústní při správném provedení vyšetření. V praktické části se pomocí dotazníkové studie zabývám provedením vyšetření a následnou terapií. Součástí práce je i obrázkový atlas vyšetření ve stomatologii.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis focuses on various aspects of the initial examination of a patient in the dental hygienist’s office. It deals with the correct execution of the examination, further on with its’ registration and its’ application for treatment. Examining the patient is important for preventing unforeseen situations, for establishing a relationship with the patient and for providing optimal care. The examination is influenced by factors which include: time, cooperation with the doctor, the dental hygienist, and others. The theoretical part concentrates on diseases, whose symptoms can be observed on the face and in the oral cavity of the patient as long as the examination is done correctly. In the practical part, a questionnaire study deals with the execution of the examination and the subsequent therapy. Another part of the work is a picture atlas of the examination in dentistry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Ptáčková 3.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Ptáčková 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Ptáčková 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Olga Jiroutová 479 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Křížová, DiS. 495 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB