velikost textu

Nutrigenetické interakce dietního příjmu sacharidů v patogenezi diabetu mellitu 2. typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nutrigenetické interakce dietního příjmu sacharidů v patogenezi diabetu mellitu 2. typu
Název v angličtině:
Nutrigenetic interactions of dietary intake of carbohydrates in pathogenesis of type 2 diabetes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Turková
Vedoucí:
doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Hana Malínská, Ph.D.
Id práce:
197955
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nutrigenetika, interakce genů a prostředí, sacharidy, diabetes
Klíčová slova v angličtině:
nutrigenetics, gene-environment interactions, carbohydrates, diabetes
Abstrakt:
Abstrakt Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolická choroba, která je způsobena více faktory, mezi které řadíme genetické predispozice, styl života včetně kvality a kvantity diety, faktory prostředí a další. Na patogenezi diabetu mellitu 2. typu se podílí mnoho genů, jejichž alely specificky interagují s příjmem konkrétního typu sacharidu či odlišným poměrem sacharidů a dalších makronutrientů. Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o nutrigenetických interakcích, které zahrnují příjem sacharidů a ovlivňují riziko vzniku diabetu mellitu 2. typu.
Abstract v angličtině:
Abstract Type 2 diabetes is the most common metabolic condition caused by multiple factors comprising genetic predispositions, lifestyle including diet quality and quantity, environmental factors and others. Particular alleles of numerous genes taking part in pathogenesis of type 2 diabetes interact with dietary intake of specific carbohydrate or distinct ratio of carbohydrates and other macronutrients. The aim of this Bachelor thesis is to summarize the currently available data on nutrigenetic interactions involving carbohydrate intake and, at the same time, affecting risk of type 2 diabetes manifestation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Turková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Turková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Turková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Hana Malínská, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Král, CSc. 153 kB