velikost textu

Chromatografická charakterizace iontově výměnné kolony

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chromatografická charakterizace iontově výměnné kolony
Název v angličtině:
Chromatographic characterization of an ion-exchange column
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Štverková
Vedoucí:
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Id práce:
197896
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
iontově výměnná chromatografie, charakterizace kolony, LSER, separace biologicky aktivních látek
Klíčová slova v angličtině:
ion-exchange chromatography, column characterization, LSER, separation of biologically active compounds
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá charakterizaci aniontově výměnné kolony pomocí modelu lineárních vztahů solvatační energie (LSER). Cílem bakalářské práce bylo nalézt experimentální podmínky vhodné pro separaci thiazidových diuretik (trichlormethiazid, bendroflumethiazid, butizid, chlorthalidon, mefrusid) na koloně PhenoSphereTM 5μm SAX 80 Ǻ. Tyto experimentální podmínky byly následně použity pro změření retenčních faktorů LSER analytů, ze kterých byly vícenásobnou lineární regresí vypočítány LSER koeficienty popisující vzájemné interakce mezi stacionární fází, mobilní fází a analyty diuretik.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the characterization of the anion exchange column by the linear solvation energy relationship (LSER) model. The aim of this bachelor thesis was to find optimal conditions suitable for separation of thiazide diuretics (trichlormethiazide, bendroflumethiazide, buthizide, chlorthalidone, mefrusid) on PhenoSphereTM 5μm SAX 80 Ǻ column. These experimental conditions were used for measuring the retention factors of LSER analytes. The multiple linear regression was consequently applied to the retention factors to calculate the LSER regression coefficients, describing the interactions between the stationary phase, the mobile phase and the analytes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Štverková 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Štverková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Štverková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB