velikost textu

Neurofyziologie močového systému po míšním poranění.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neurofyziologie močového systému po míšním poranění.
Název v angličtině:
Neurophysiology of the urinary system after spinal cord injury.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Štěpánková
Vedoucí:
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Id práce:
197891
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neurofyziologie, míšní poranění, paraplegie, močový trakt
Klíčová slova v angličtině:
neurophysiology, spinal cord injury, paraplegia, urinary tract
Abstrakt:
Abstrakt Míšní poranění (SCI) vzniká nejčastěji při poranění páteře, například při dopravní nehodě, násilí anebo při pádu z výšky. SCI může být způsobeno rovněž bez poranění následkem různých nemocí, například nádorových, infekčních nebo degenerativních onemocnění. Jakékoliv SCI ovlivňuje schopnost míchy vysílat a přijímat informace, které dále zpracovává. Samotné míšní poranění je provázeno dalšími přidruženými komplikacemi, které závažně ovlivňují život pacienta. Jedním z hlavních problémů je dysfunkce močového systému, který pak neplní své funkce jako jímání moči a mikci, a tím znepříjemňuje pacientům život jak po zdravotní, tak po sociální stránce. Cílem této práce je popsat patofyziologii močového systému po míšním poranění. Klíčová slova: neurofyziologie, míšní poranění, paraplegie, močový trakt
Abstract v angličtině:
Abstract Spinal cord injury (SCI) is a devastating condition that is a result of trauma generated by traffic accident, violence or falling. However, SCI may not only be caused by trauma, but also by other diseases such as – virus infection, tumors etc.. Any SCI affects the ability of the spinal cord to transmit and receive information and their further processesing. The spinal cord injury itself is followed by other complications that seriously impair the quality of life of the patients. One of the main problems is the dysfunction of the urinary system, which then does not work properly, thereby make patient’s life dificult on the health and social side. The aim of this thesis is to summarize pathophysiological consequences of SCI on urinary tract dysfunction. Keywords: neurophysiology, spinal cord injury, paraplegia, urinary tract
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Štěpánková 408 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Štěpánková 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Štěpánková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Kateřina Štěpánková 612 kB