velikost textu

Rekonstrukce kosterního materiálu virtuálními metodami a její přínos v paleoantropologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekonstrukce kosterního materiálu virtuálními metodami a její přínos v paleoantropologii
Název v angličtině:
Skeletal reconstruction using virtual approach and its contribution to paleoanthropology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Veselá
Vedoucí:
Mgr. Rebeka Rmoutilová
Oponent:
Mgr. Anežka Kotěrová
Id práce:
197851
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virtuální antropologie, paleoantropologie, rekonstrukce kosterního materiálu, fosilie
Klíčová slova v angličtině:
virtual anthropology, paleonthropology, reconstruction of bone material, fossil
Abstrakt:
Abstrakt – ČJ Virtuální antropologie je multidisciplinární přístup ke zkoumání fosilního a kosterního materiálu kombinující znalosti z mnoha vědních oborů jako je biologie, matematika, anatomie či výpočetní technika. Fosilní materiál je často nekompletní, fragmentární a náchylný k poničení a virtuální metody přináší mnoho výhod oproti tradičnímu přístupu rekonstrukce kosterního materiálu. Zejména se jedná o lepší zachování původního fosilního a kosterního materiálu, který je už tak křehký, a lepší zachování objektivity při rekonstrukci. Virtuální metody umožnily velký pokrok ve výzkumu lidské evoluce a poznání minulosti.
Abstract v angličtině:
Abstract – AJ Virtual anthropology is a multidisciplinary approach to studying fossil and bone material which combines knowledge from many scientific fields, such as biology, mathematics, anatomy and computational techniques. Fossil material is often incomplete, fragmentary and prone to damage, and virtual methods provide many benefits compared to traditional approaches, such as better preservation of fragile original fossil and bone material, and greater objectivity during reconstruction. Virtual methods have enabled significant progress in study of human past and evolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Veselá 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Veselá 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Veselá 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Rebeka Rmoutilová 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anežka Kotěrová 394 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 152 kB