velikost textu

Situace československých Němců v první polovině 20. století ve Šluknovském výběžku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Situace československých Němců v první polovině 20. století ve Šluknovském výběžku
Název v angličtině:
Conditions of the Czechoslovak Germans in the first half of the 20th century in the Region Šluknov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Kumpfová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Id práce:
197846
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
českoslovenští Němci|Šluknovsko|Sudety|Wehrmacht|odsun Němců
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak Germans|Šluknov Region|Sudetenland|Wehrmacht|Expulsion of Germans
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá postavením občanů německé národnosti v regionu Šluknovsko od počátku 20. století v rámci Rakousko – Uherska, v nově vzniklé Československé republice, v době okupace, respektive připojení k Třetí říši, a v době po osvobození Československa. Šluknovský výběžek v první polovině 20. století byl poměrně specifický region s velmi výrazným německým osídlením, ekonomicky a kulturně autarkní. Připojení regionu k Třetí říši mělo zásadní vliv na život tamního obyvatelstva, který bude ilustrován na osudech konkrétních osob. Následná obměna populace po druhé světové válce měla pro tento region výrazné ekonomické i sociokulturní důsledky. Cílem práce je popsat změny postavení Němců v konkrétním regionu během bouřlivého půlstoletí od příslušníků vládnoucího národa za Rakousko – Uherska, přes tolerovanou menšinu v Československu, nadřazenou rasu v době Třetí říše až po vyhnance z vlastního území.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis deals with the status of the citizens of German nationality in the region Šluknovsko from the beginning of the 20th century in the framework of Austria – Hungary, in the time of newly established Czechoslovak republic, during the time of the occupation, specifically after the joining to the Third Reich and in the period after the liberation of Czechoslovakia. Šluknovsko was a relatively unique region with a significant German settlement, economically and cultural self-sufficient. The joining the Third Reich had great influence over the lives of the local people which will be represented by real life accounts of people from that time. Following change of the population after the world war two had significant economic and social and cultural consequences for this region. The target of the thesis is to describe the changes of the position of German people in the concrete region during the stormy half-century – from ruling nation during the Austro – Hungarian monarchy, to tolerated minority in the Czechoslovakia, to superior race in the Third Reich, to being exiled from their own territory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Kumpfová 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Kumpfová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Kumpfová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 152 kB