velikost textu

Antitumor activity of IL-2 and IL-7 immunocomplexes in combination with αCTLA-4 and αPD-1 mAbs

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antitumor activity of IL-2 and IL-7 immunocomplexes in combination with αCTLA-4 and αPD-1 mAbs
Název v češtině:
Protinádorová aktivita IL-2 a IL-7 imunokomplexů v kombinaci s αCTLA-4 a αPD-1 monoklonálními protilátkami
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Hnízdilová
Vedoucí:
RNDr. Marek Kovář, PhD.
Oponent:
Mgr. Michaela Hájková
Id práce:
197798
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
IL-2; IL-7; IL-2/S4B6 imunokomplex; IL-2/JES6-1 immunokoplex; IL-7/M25 imunokomplex, anti-CTLA-4 a anti-PD-1 blokační protilátky, nádorová imunoterapie
Klíčová slova v angličtině:
IL-2; IL-7; IL-2/S4B6 immunocomplex, IL-2/JES6-1 immunocomplex, IL-7/M25 immunocomplex, anti-CTLA-4 and anti-PD-1 blocking mAbs, tumor immunotherapy
Abstrakt:
7 je výrazně zvýšena, pokud je cytokin vázán případě IL 2 možné selektivně stimulovat různé populace buněk. Imunokomplex složený z expanduje hlavně CD122 buňky, zatímco imunokomplex složený z 1) vysoce selektivně stimuluje pouze CD25 buňky. Imunokomplex složený z 7 výrazně vyšší stimulační aktivitu pro naivní i paměťové CD8 1 jsou inhibiční receptory, které regulují T buněčnou odpověď. Blokační protilátky proti takovým molekulám jsou jedním ibných imunoterapeutických přístup v léčbě nádorů. Studovali jsme možný synergický protinádorový efekt IL 2/S4B6 a blokačních 1. Prokázali jsme, že expanze aktivovaných CD8 T lymfocytů 1 molekul. Poněkud překvapivě však tyto imunoterapeutické přístupy nevykazovaly synergické protinádorové působení v žádném z testovaných myších nádorových modelů. Dále jsme prokázali, že IL T a B lymfocytů 7/M25 navíc nestimuluje Treg buňky. blokačních protilátek proti CTLA 1. Kombinovaná léčba IL α α 1 protilátkami však překvapivě vykazovala výrazně horší terapeutický efekt než samotná 1 blokace ve všech testovaných myších nádorových modelech. Tento paradoxní β nebo IL Klíčová slov αCTLA 4 and αPD blokační
Abstract v angličtině:
Abstract Biological activity of IL-2 and IL-7 in vivo is significantly increased when complexed with some of the respective anti-cytokine mAb. Different immune cell subsets can be preferentially stimulated depending on the anti-IL-2 mAb used to complex IL-2. IL-2/anti-IL-2 mAb S4B6 immunocomplexes (IL-2/S4B6) induce preferential expansion of CD122high cells whereas IL-2/anti-IL-2 mAb JES6-1 immunocomplexes (IL-2/JES6-1) highly selectively stimulate CD25high cells in mice. Similarly, IL-7/anti-IL-7 mAb M25 immunocomplexes (IL-7/M25) possess higher stimulatory activity for both naïve and memory CD8+ T cells in vivo in comparison to free IL-7. CTLA-4 and PD-1 molecules are inhibitory receptors which negatively regulate proliferation, survival and effector functions of T cells. Blocking antibodies against these molecules represent promising immunotherapeutic tool for treatment of malignant diseases. We examined possible synergism of IL-2/S4B6 and αCTLA-4 plus αPD-1 mAbs in tumor-bearing mice. We found that the expansion of recently activated CD8+ T cells driven by IL-2/S4B6 was further augmented by αCTLA-4 plus αPD-1 mAbs. However, these two immunotherapeutic approaches did not show synergistic antitumor activity in any mouse tumor model tested. Next, we showed that IL-7/M25 possessed higher biological activity in terms of stimulation of proliferation of CD4+ and CD8+ T and B cells in vivo in comparison to free IL- 7. Moreover, IL-7/M25 had no stimulatory activity for Tregs. We thus tested possible antitumor activity of IL-7/M25 in combination with αCTLA-4 plus αPD-1 mAbs. Unexpectedly, IL- 7/M25 but not free IL-7 dampened the antitumor activity of αCTLA-4 plus αPD-1 mAbs in all tested mouse tumor models. This paradoxical effect of IL-7/M25 is not mediated via TGF-β or IL-10 production. Key words IL-2, IL-7, IL-2/S4B6 immunocomplex, IL-2/JES6-1 immunocomplex, IL-7/M25 immunocomplex, αCTLA-4 and αPD-1 blocking mAbs, tumor immunotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Hnízdilová 4.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Hnízdilová 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Hnízdilová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Kovář, PhD. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Hájková 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB