velikost textu

The pathogenesis of autism in relation to maternal antibodies: from molecule to connectome

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The pathogenesis of autism in relation to maternal antibodies: from molecule to connectome
Název v češtině:
Patogeneze autismu ve vztahu k mateřským protilátkám: od molekuly až po konektom
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lívia Rusková
Vedoucí:
MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Kyclerová
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
197769
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Autismus, mateřské protilátky, konektom, vývoj mozku
Klíčová slova v angličtině:
Autism, maternal antibodies, connectome, neurodevelopment
Abstrakt:
Abstrakt Autizmus je neurologická choroba ktorá postihuje prevažne chlapcov. Preukazuje sa anti- sociálnym a stereotypným správaním s nízkou úrovňou empatie. Doposiaľ sa pracovalo hlavne s pôvodom genetickým, no posledné roky sa štúdie začali sústreďovať aj na imunitný systém matky. Táto práca zhŕňa hlavne poznatky o materských autoreaktívnych protilátkach ktoré rozpoznávajú špecifické proteíny dôležité pre vývoj mozgu. Sústreďuje sa na funkciu jednotlivých proteínov v neurogenezii a ich možné prepojenie s patologickým konektomom autistického mozgu. Kľúčové slová: autismus, materské protilátky, konektom, vývoj mozku,
Abstract v angličtině:
Abstract Autism is a neurological disease that affects predominantly boys. It is characterised by anti- social and stereotypical behaviour with a low level of empathy. Most of the studies have been focusing on the genetic aetiology of this disease, however in the past years research has focused on the role of maternal immune system. This thesis is putting together information predominantly about maternal autoimmune antibodies that recognize specific proteins important in neurogenesis. It is focusing on the function of these proteins in neurogenesis and their possible correlation with the pathological brain connectome in autism. Key words: autism, maternal antibodies, connectome, neurodevelopment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lívia Rusková 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lívia Rusková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lívia Rusková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Kyclerová 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB
Stáhnout Errata Lívia Rusková 345 kB