velikost textu

Zkušenosti sester s paliativní péčí v nemocničních zařízeních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenosti sester s paliativní péčí v nemocničních zařízeních
Název v angličtině:
Nurses` experience with providing palliative care in hospitals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Matějáková
Vedoucí:
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Neumannová
Id práce:
197752
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Matějáková 2.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Neumannová 631 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB