velikost textu

Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních
Název v angličtině:
Dignified dying and death in the Critical Care Units
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Leder
Vedoucí:
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D.
Id práce:
197751
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem „Důstojné umírání a smrt na resuscitačních odděleních“ se zabývá problematikou důstojného umírání a smrti na resuscitačních odděleních z pohledu všeobecných sester nebo zdravotnických záchranářů. Teoretická část definuje pojmy důstojnost, thanatologie, umírání, paliativní péče, dystanázie a smrt. Zabývá se problematikou péče o umírajícího pacienta, potřeby umírajícího pacienta a také paliativní péčí na resuscitačních odděleních. Závěrem popisuje péči o tělo zemřelého a resuscitační oddělení. Výzkumná část je zaměřena na vytvoření a vyhodnocení výzkumného šetření. Metodikou výzkumu je kvantitativní výzkum formou strukturovaného dotazníku určenému všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům pracujícím na resuscitačních odděleních. Dotazník je rozdělen celkem do 7 kapitol: Socio–demografické údaje, Péče o umírajícího pacienta, Paliativní péče, Dříve vyslovená přání, Péče o tělo zemřelého, Rodina pacienta a Další informace. Bylo zvoleno 5 cílů práce. Cíl 1: Zjistit, zdali je možné důstojně umírat a zemřít na resuscitačních odděleních. Cíl 2: Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pečujících o umírajícího pacienta na resuscitačních odděleních. Cíl 3: Zjistit nejčastější pocity a obavy všeobecných sester/zdravotnických záchranářů pečujících o tělo zemřelého na resuscitačních odděleních. Cíl 4: Zmapovat možnosti rodiny pacienta být součástí péče o umírajícího pacienta z pohledu všeobecných sester/zdravotnických záchranářů. Cíl 5: Analyzovat možné rozdíly v oblasti péče o umírajícího pacienta a péče o tělo zemřelého mezi fakultními, krajskými a okresními nemocnicemi. Klíčová slova: důstojnost, umírání, smrt,, thanatologie, paliativní péče, dystanázie, potřeby, tělo zemřelého, resuscitační oddělení
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Leder 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Leder 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. 711 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB