velikost textu

Genetické modifikace komárů zaměřené na eliminaci malárie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetické modifikace komárů zaměřené na eliminaci malárie
Název v angličtině:
Transgenic mosquitos as a tool for lower incidence of malaria
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Čermáková
Vedoucí:
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Id práce:
197743
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Transgenní komáři, vektor, Plasmodium, malárie
Klíčová slova v angličtině:
Transgenic mosquitos, vector, Plasmodium, malaria
Abstrakt:
Abstrakt Malárie je infekční onemocnění, v jehož důsledku dosud umírají statisíce lidí ročně zejména v oblasti tropické a subtropické Afriky. Původcem onemocnění je Plasmodium, šíření nemoci zajišťují samičky komárů, především z rodu Anopheles. Genetické manipulace komárů jsou perspektivní možností, jak zredukovat výskyt malárie. Byly navrženy dvě základní strategie, redukční a substituční. Při redukční strategii mají transgenní samečci přispět k dlouhodobému snížení početnosti přírodní komáří populace. Cílem substituční strategie je vytvořit komáry, kteří mají silně zredukovanou schopnost zajistit vývoj parazita, a těmito transgenními komáry nahradit původní komáří populaci. Obě strategie jsou dosud ve fázi návrhů a ověřování v laboratorních podmínkách. Klíčová slova: Transgenní komáři, vektor, Plasmodium, malárie
Abstract v angličtině:
Abstract Malaria is an infectious disease causing high lethality, mainly in tropic and subtropic Africa. The disease is caused by unicellular Plasmodium and transmitted by infected Anopheles mosquito females. Genetic manipulations in mosquitos are promising approach in malaria vector control. There are two important ways of genetic manipulations in mosquitos: reduction and substitution strategies. In the former one, transgenic male mosquitos are used to achieve long term mosquito population size reduction. The aim of different substitution strategies is the production of transgenic mosquitos refractory to Plasmodium infection, unable to ensure Plasmodium development. These transgenic insects should replace the original mosquito population. Both strategies are under proposals and testing in laboratory conditions. Key words: Transgenic mosquitos, vector, Plasmodium, malaria
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Čermáková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliška Čermáková 382 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliška Čermáková 376 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Král, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB