velikost textu

Silový trojboj pro začátečníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Silový trojboj pro začátečníky
Název v angličtině:
Powerlifting for beginners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Štěpánek
Vedoucí:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Otakar Mojžíš
Id práce:
197720
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Silový trojboj,začátečníci, silový trénink
Klíčová slova v angličtině:
Powerlifting, beginners, strenght training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Štěpánek 3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Otakar Mojžíš 434 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 153 kB