velikost textu

Úloha metabolitů kyseliny arachidonové v kardiovaskulárním systému a signalizaci srdečního selhání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha metabolitů kyseliny arachidonové v kardiovaskulárním systému a signalizaci srdečního selhání
Název v angličtině:
The role of Arachidonic acid metabolites in cardiovascular system and signaling of heart failure
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Liptáková
Vedoucí:
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová
Konzultant:
doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
Id práce:
197715
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srdce, kyselina arachidonová, srdeční selhání, eikosanoidy, kardiovaskulární systém
Klíčová slova v angličtině:
Heart, Arachidonic Acid, Heart Failure, Eicosanoids, Cardiovascular System
Abstrakt:
Abstrakt Kyselina arachidonová (AA), která patří mezi polynenasycené mastné kyseliny, hraje důležitou roli v regulaci fyziologie, bioenergetiky a signálních drah srdce. AA uvolněná z membránových fosfolipidů pomocí zvýšené aktivity fosfolipázy A2 slouží jako substrát pro cyklooxygenázy, lipooxygenázy a cytochrom P450 epoxygenázy. Produktem je široké spektrum lipidových druhých poslů, eikosaniodů. Tito druzí poslové regulují řadu buněčných procesů v kardiovaskulárním systému a změny v jejich složení a koncentraci se významně podílí při srdečním selhání. Cílem této práce bylo shrnout poznatky o úloze AA v selhávajícím srdci. Klíčová slova : srdce, kyselina arachidonová, srdeční selhání, eikosanoidy, kardiovaskulární systém
Abstract v angličtině:
Abstract Arachidonic acid (AA) is polyunsaturated acid that plays an important role in regulation of physiology, bioenergetic and signalling cascades in the heart. AA released by phospholipase A2-catalysed hydrolysis of membrane phospholipids serves as substrate for cyclooxygenase, lipooxygenase and cytochrome P450 epoxygenase to produce a wide spectrum of lipid second messengers, eicosanoids. These very biologically potent molecules regulate a number of cellular processes in the cardiovascular system and changes in their composition and concentration significantly contribute to heart failure. The aim of this thesis was to summarize current knowledge about the role of AA in failing heart. Keywords : Heart, Arachidonic Acid, Heart Failure, Eicosanoids, Cardiovascular System
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Liptáková 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Liptáková 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Liptáková 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB