velikost textu

Filosofie Ladislava Klímy v jeho umělecké formě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie Ladislava Klímy v jeho umělecké formě
Název v angličtině:
Philosophy of Ladislav Klíma in his artwork
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Michálek
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Id práce:
197705
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra filozofie (28-05)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Husitská teologie — Filozofie (HT - F)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vědomí, filosofie, egosolismus, egodeismus, svět, já, nesmrtelnost, duch.
Klíčová slova v angličtině:
Consciousness, philosophy, egosolism, egodeism, world, me, immortality, ghost.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Michálek 478 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 152 kB