velikost textu

Synthesis of block copolymers by ring-opening polymerization and post polymerization modification with phenylboronic acid

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Synthesis of block copolymers by ring-opening polymerization and post polymerization modification with phenylboronic acid
Název v češtině:
Syntéza blokových kopolymerů metodou otevírání kruhu a následná modifikace fenylboronovou kyselinou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dorota Dudičová
Vedoucí:
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Oponent:
Ing. Adam Strachota, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Id práce:
197698
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
blokové kopolymery, polymerace s otevíráním kruhu, click reakce, fenylboronové kyseliny
Klíčová slova v angličtině:
block copolymers, ring-opening polymerization, click chemistry, phenylboronic acid
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá syntézou amfifilních diblokových kopolymerů na bázi poly(ethylenoxidu)-b-polykaprolaktonu modifikovaných propargylem (PEO-PgCL). V syntéze byla použita tzv. Polymerizace prostřednictvím otevírání kruhů (ROP) propargylovaného kaprolaktonu iniciovaná α-hydroxy-ω-methoxy poly(ethylenoxidem) o dvou různých délkách (2000, 5000 g/mol). Následně byla do modifikovaného bloku zavedena fenylboronová funkční skupina pomocí mědí katalyzované cykloadice (CuAAC) s pinakolátem 2-azidometyl fenylboronové kyseliny. K Charakterizaci kopolymerů bylo použito několik různých technik 1H např. protonová nukleárni magnetická rezonance NMR, gelová permeační chromatografie (GPC) a hmotnostní spektrometrie (MALDI-ToF). Výsledky práce přispěly k optimalizaci reakčních podmínek polymerizace v rámci grantového projektu laboratoře. Klíčová slova: Amfifilní blokové kopolymery, CuAAC click, fenylboronová kyselina, poly-ε- kaprolakton, polymerizace prostřednictvím otevírání kruhů
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the synthesis of propargyl-functionalized amphiphilic diblock copolymers, poly(ε-caprolactone)-b-poly(ethylene oxide), PgCL-PEO via Ring Opening Polymerization (ROP) using monohydroxyl-terminated PEO block as the macroinitiator and its post polymerization modification via Copper–Catalyzed Azide–Alkyne Click reaction (CuAAC) to introduce phenylboronic acid functionality into block copolymers. A reproducible synthetic protocol was developed for preparation of well-defined functional diblock copolymers. The amphiphilic block copolymers were characterized in terms of molecular weight and dispersity by various techniques: Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy, Gel Permeation Chromatography (GPC) and Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight (MALDI ToF) Mass Spectrometry. Keywords: Amphiphilic block copolymers, CuAAC click, phenylboronic acid, poly-ε- caprolactone, ring-opening polymerization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dorota Dudičová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dorota Dudičová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dorota Dudičová 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Adam Strachota, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB