velikost textu

Regenerace v atletice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regenerace v atletice
Název v angličtině:
Regeneration in athletics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Mašková
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Hana Rotková
Id práce:
197644
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atletika, atletické disciplíny, únava, zranění, regenerace, regenerační prostředky, masáž
Klíčová slova v angličtině:
athletics, athletic disciplines, fatigue, injury, regeneration, regenerative resources, massage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Mašková 1.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Rotková 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 152 kB