velikost textu

Study of the substrate specificity of the LACTB tumour suppressor enzyme

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of the substrate specificity of the LACTB tumour suppressor enzyme
Název v češtině:
Studium substrátové specifity nádorového supresoru LACTB
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alžběta Baudyšová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Kečkéšová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Tůmová
Id práce:
197630
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 19.09.2022
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
LACTB, rakovina, nádorový supresor, proteasa, autoproteolytická aktivita
Klíčová slova v angličtině:
LACTB, cancer, tumour suppressor, protease, autoproteolysis
Abstrakt:
Abstrakt Mitochondriální beta-laktamasa (LACTB) je nádorový supresor, jehož exprese způsobuje změny v metabolismu mitochondriálních fosfolipidů a indukuje diferenciaci nádorových buněk v buňky nerakovinné. Tento jev je způsoben down regulací fosfatidylserin dekaboxylasy (PISD), což následně vede ke snížení množství fosfatidyletanolaminů a lysofosfatidyletanolaminů v membráně mitochondrie. PISD ale není LACTB přímo štěpeno a tedy otázka, co je fyziologickým substrátem LACTB, zůstává stále nezodpovězená. Abychom se pokusili zaplnit tuto mezeru v našem poznání o mechanismech a funkci nádorového supresoru LACTB, byla tato diplomová práce zaměřena na nalezení substrátu LACTB pomocí proteomické analýzy PICS. Aby mohla být analýza provedena, bylo třeba nejprve vyizolovat rekombinantní wild-type LACTB a také LACTB se zrušeným katalytickým místem, zjistit, jaké je ideální in vitro prostředí pro práci s rekombinantním LACTB a také jaké podmínky jsou nutné pro to, aby LACTB tvořila multimery. Mé výsledky ukázaly, že aktivita LACTB in vitro stoupá se zvyšujícím se pH a také po přidání vápníku. Také jsem ukázala, že monomery LACTB v multimerních formách jsou spojeny disulfidickými můstky a že se tyto multimery rozpadají po přidání dithiothreitolu. Nejzajímavějším výsledkem práce byl poznatek, že LACTB je svým vlastním substrátem a tedy, že LACTB má autoproteolytickou aktivitu. Klíčová slova: LACTB, rakovina, nádorový supresor, proteasa, autoproteolytická aktivita
Abstract v angličtině:
Abstract Serine beta-lactamase-like protein (LACTB) is a tumour suppressor that modulates mitochondrial lipid metabolism and induces differentiation of breast cancer cells. This is achieved by the LACTB-dependent downregulation of phosphatidylserine- decarboxylase (PISD) which subsequently leads to decreases in the amounts of phosphatidylethanolamines and lysophosphatidylethanolamines in mitochondrial membranes. However, PISD was shown to not be a direct substrate of the LACTB enzyme what leaves the identity of the LACTB substrate an open question. To fill this important gap in the mechanism of the LACTB tumour suppressive pathway, this diploma thesis was focused on finding a physiological substrate of LACTB via Proteomic Identification of protease Cleavage Sites (PICS) assay. For this purpose, the other sub-aims of this project were to isolate recombinant wild-type LACTB and its catalytic mutant, to reveal ideal in vitro conditions for LACTB activity and to find out the requirements needed for LACTB multimerization. My results show that in vitro activity of LACTB is increased in the presence of higher pH and calcium ions. I also show that higher LACTB multimeric forms are bound together via disulfide bonds as they disintegrate after treatment with dithiothreitol. Furthermore, and most importantly, I show that the substrate of LACTB is LACTB itself and as such the LACTB enzyme possesses autoproteolytic activity. Keywords: LACTB, cancer, tumour suppressor, protease, autoproteolysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Baudyšová 3.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Baudyšová 546 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Baudyšová 332 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Kečkéšová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Tůmová 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 154 kB