text size

Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb
Titile (in english):
Primary mouth formation in basal fishes
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Viktorie Psutková
Supervisor:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
Thesis Id:
197615
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Zoology (NZOO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt důležitým spojením trávicí soustavy s vnějším prostředím. Embryonální vývo anteriorní oblasti hlavy, kde se nachází ektoderm a endoderm v těsném kontaktu. U většiny obratlovců se embryonální ústa vyvíjejí přes tzv. stomodeum, tedy invaginaci ektodermu proti endodermu přední části prvostřeva, což postupně vede ke vzniku orální membrány. Ukázalo se však, že u několika skupin obratlovců se ústa vyvíjí značně odlišně od tohoto obecně známého způsobu formování. Podle vzájemné morfogeneze ektodermu a endodermu můžeme rozlišit tři hlavní způsoby utváření úst: tzv. stomodeál invaginaci u většiny obratlovců, tzv. stomodeální límec, který je typický pro ocasaté obojživelníky a bichir, jeseter, a kostlín mohou nabídnout lepší pochopení evoluce a morfogeneze vývoje úst. Několika různými technikami byl detailně popsán a experimentálně analyzován embryonální vývoj úst bichira . Vývoj úst bichira připomíná vývoj přes stomodeální klín vzniklý ale odlišnou morfogenezí. U jesetera probíhá vývoj úst přes modifikovaný stomodeální límec, zatímco u kostlína probíhá vývoj přes stomodeální invaginaci. U všech třech druhů je vývoj úst ovlivněn okolními tkáněmi, doménou, před ústním střevem, a získané poznatky byly dále diskutovány v mezidruhovém i širším kontextu. Klíčová slova: embryonální ústa, stomodeum, před ústní střevo, ektoderm, endoderm, in
Abstract:
Abstract The mouth is a crucial structure for every organism since it forms an important connection between internal and external environments. The primary mouth develops from the ectodermal-endodermal region at the anteriormost part of the forming head during early embryogenesis. In the majority of vertebrates the primary mouth develops through the stomodeal invagination, establishment of the oral membrane, and by its rupture the mouth gets opened. However, the mouth development significantly differs in several groups of vertebrates and the three main modes of the mouth development were recognized according to ectoderm-endoderm interactions. The most common is “stomodeal invagination”, the “stomodeal collar” is in salamanders and lungfishes, and “stomodeal wedge” in teleosts. Here, I analyse the development of the oral region in embryos of basal actinopterygian fishes, bichir (Polypterus senegalus), sturgeon (Acipenser ruthenus) and gar (Atractosteus tropicus), which could give us better understanding of the evolution and morphogenesis of the primary mouth in vertebrates. In bichir embryos, the mouth development generally resembles development of the stomodeal wedge in teleost fishes, with some morphogenetic differences. In sturgeons, the mouth forms via modified stomodeal collar, whereas in gars the mouth develops via deep stomodeal invagination. The primary mouth development in these fishes seems influenced by several major agents, mainly by the pre-oral gut domain. The primary mouth development in basal actinopterygian fishes is compared and discussed with the situation in other vertebrates. Key words: primary mouth, stomodeum, pre-oral gut, ectoderm, endoderm, invagination, oral membrane
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Viktorie Psutková 71.04 MB
Download Abstract in czech Bc. Viktorie Psutková 128 kB
Download Abstract in english Bc. Viktorie Psutková 160 kB
Download Supervisor's review Mgr. Robert Černý, Ph.D. 328 kB
Download Opponent's review Mgr. Radek Šindelka, Ph.D. 236 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB