velikost textu

Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb
Název v angličtině:
Primary mouth formation in basal fishes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Viktorie Psutková
Vedoucí:
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
Id práce:
197615
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt důležitým spojením trávicí soustavy s vnějším prostředím. Embryonální vývo anteriorní oblasti hlavy, kde se nachází ektoderm a endoderm v těsném kontaktu. U většiny obratlovců se embryonální ústa vyvíjejí přes tzv. stomodeum, tedy invaginaci ektodermu proti endodermu přední části prvostřeva, což postupně vede ke vzniku orální membrány. Ukázalo se však, že u několika skupin obratlovců se ústa vyvíjí značně odlišně od tohoto obecně známého způsobu formování. Podle vzájemné morfogeneze ektodermu a endodermu můžeme rozlišit tři hlavní způsoby utváření úst: tzv. stomodeál invaginaci u většiny obratlovců, tzv. stomodeální límec, který je typický pro ocasaté obojživelníky a bichir, jeseter, a kostlín mohou nabídnout lepší pochopení evoluce a morfogeneze vývoje úst. Několika různými technikami byl detailně popsán a experimentálně analyzován embryonální vývoj úst bichira . Vývoj úst bichira připomíná vývoj přes stomodeální klín vzniklý ale odlišnou morfogenezí. U jesetera probíhá vývoj úst přes modifikovaný stomodeální límec, zatímco u kostlína probíhá vývoj přes stomodeální invaginaci. U všech třech druhů je vývoj úst ovlivněn okolními tkáněmi, doménou, před ústním střevem, a získané poznatky byly dále diskutovány v mezidruhovém i širším kontextu. Klíčová slova: embryonální ústa, stomodeum, před ústní střevo, ektoderm, endoderm, in
Abstract v angličtině:
Abstract The mouth is a crucial structure for every organism since it forms an important connection between internal and external environments. The primary mouth develops from the ectodermal-endodermal region at the anteriormost part of the forming head during early embryogenesis. In the majority of vertebrates the primary mouth develops through the stomodeal invagination, establishment of the oral membrane, and by its rupture the mouth gets opened. However, the mouth development significantly differs in several groups of vertebrates and the three main modes of the mouth development were recognized according to ectoderm-endoderm interactions. The most common is “stomodeal invagination”, the “stomodeal collar” is in salamanders and lungfishes, and “stomodeal wedge” in teleosts. Here, I analyse the development of the oral region in embryos of basal actinopterygian fishes, bichir (Polypterus senegalus), sturgeon (Acipenser ruthenus) and gar (Atractosteus tropicus), which could give us better understanding of the evolution and morphogenesis of the primary mouth in vertebrates. In bichir embryos, the mouth development generally resembles development of the stomodeal wedge in teleost fishes, with some morphogenetic differences. In sturgeons, the mouth forms via modified stomodeal collar, whereas in gars the mouth develops via deep stomodeal invagination. The primary mouth development in these fishes seems influenced by several major agents, mainly by the pre-oral gut domain. The primary mouth development in basal actinopterygian fishes is compared and discussed with the situation in other vertebrates. Key words: primary mouth, stomodeum, pre-oral gut, ectoderm, endoderm, invagination, oral membrane
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktorie Psutková 71.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktorie Psutková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktorie Psutková 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Černý, Ph.D. 328 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radek Šindelka, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB