velikost textu

Primární prevence v oblasti poruch příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Primární prevence v oblasti poruch příjmu potravy
Název v angličtině:
Primary prevention of eating disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Rohlíková
Vedoucí:
Mgr. Eva Richterová
Oponent:
PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Id práce:
197610
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Primární prevence, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, závislost, věková skupina, věk
Klíčová slova v angličtině:
Primary prevention, Eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, addiction, age group, age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Rohlíková 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Rohlíková 826 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Richterová 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 152 kB