velikost textu

Male infertility in context of testicular cancer

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Male infertility in context of testicular cancer
Název v češtině:
Neplodnost mužů v kontextu rakoviny varlat
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Cimlerová
Vedoucí:
RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
Konzultant:
prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.
Id práce:
197608
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
rakovina varlat, léčba rakoviny, neplodnost mužů, parametry spermií, mitochondrie, asistovaná reprodukce
Klíčová slova v angličtině:
testicular cancer, cancer treatment, male infertility, sperm parameters, mitochondria, assisted reproduction
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá mužskou neplodností ve vztahu k rakovině varlat. Rakovina varlat je nejčastější maligní onemocnění mladých mužů v době reprodukční zralosti a celosvětově vzrůstá míra incidence. Mnoho pozornosti je jí věnováno také kvůli stále narůstající neplodnosti. Z uvedených důvodů je cílem této práce objasnit změny probíhající v těle muže, jako jsou měnící se hladiny hormonů, modifikace procesu tvorby samčích pohlavních buněk zvaném spermatogeneze a specifických parametrů spermií, které mají vliv na početí vlastního potomka. K těmto změnám dochází vlivem samotného onemocnění, ale i léčbou. V této bakalářské práci bude také řešena problematika kryoprezervace spermatu jakožto vhodného řešení pro zachování plodnosti pacienta a poskytnutí možnosti početí pro páry potýkající se s mužským faktorem neplodnosti a rozhodnou se k řešení tohoto stavu pomocí asistované reprodukce. Klíčová slova: rakovina varlat, léčba rakoviny, neplodnost mužů, parametry spermií, mitochondrie, asistovaná reprodukce
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on male infertility in a connection to testicular cancer. Testicular cancer is the most common malignancy among young men in a reproductive age and the worldwide incidence of testicular cancer is on the rise. A lot of attention is also given to an increasing rate of infertility in a context of testicular cancer. For these reasons, the aim of this thesis is to clarify several non-physiological changes, such as hormone levels, spermatogenesis and sperm parameters, which take place in a male body and influence the chance to become a biological father. These pathological changes can be due to the disease itself but also due to the treatment. A cryopreservation of semen is also going to be discussed as the way to preserve male fertility and as an option for couples with the infertility problems due to male factor which rely on help of the assisted reprodiction. Kye words: testicular cancer, cancer treatment, male infertility, sperm parameters, mitochondria, assisted reproduction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Cimlerová 1012 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Cimlerová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Cimlerová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 152 kB