velikost textu

Dentice člověka a její význam pro forenzní identifikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dentice člověka a její význam pro forenzní identifikace
Název v angličtině:
Human dentition and its importance for forensic identification
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Vilímková
Vedoucí:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Šárka Bejdová
Id práce:
197589
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identifikace, forenzní odontologie, stopy po kousnutí, otisky rtů
Klíčová slova v angličtině:
identification, forensic odontology, bitemarks, lip prints
Abstrakt:
ABSTRAKT V případě nálezu neznámého mrtvého těla je třeba tuto osobu identifikovat. Vedle vizuální identifikace, identifikace na základě otisků prstů a DNA identifikace je hojně využívaným přístupem forenzní odontologie. Během vyšetřování jsou získány antemortem zubní záznamy a probíhá jejich komparace s postmortem nálezem. Nejčastěji jsou analyzovány RTG snímky dentice. Na snímcích mohou být zobrazeny sanační zásahy, které jsou velmi spolehlivým identifikačním znakem. V případě nálezu pozůstatků bez zubů také existují různé možnosti, jak danou osobu ztotožnit. Forenzní odontologie se ale nezabývá pouze identifikací zemřelých, uplatňuje se také při analýze stop po kousnutí, případně lze zkoumat i otisky rtů zanechané na místě činu a jejich přiřazení k osobě, která otisk zanechala. Klíčová slova: identifikace, forenzní odontologie, stopy po kousnutí, otisky rtů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT When an unknown cadaver is found it is necessary to identify it. In addition to visual identification, finger print analysis and DNA analysis can also be used to identify it. There is also a possibility of dental identification which is a frequently used approach. During the investigation, antemortem dental records are obtained and then compared with postmortem dental findings. X-ray images of dentition are the most often analyzed material. Dental restorations can be seen on these images and they are reliable identification features. In the case where toothless remains are found there is still a variety of options how to identify the person. However, forensic odontology does not only deal with the identification of the deceased but it is also applied to the analysis of bitemarks or it is also possible to examine lip prints left at the crime scene and their assignment to the person who left the lip print. Keywords: identification, forensic odontology, bitemarks, lip prints
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Vilímková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Vilímková 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Vilímková 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Bejdová 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 152 kB